Jinx double kill 2 ông luôn, Teemo mang nấm ra đây chịch luôn nhé :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sai mã bảo mật